LİDERLİK YETERLİLİKLERİ

LİDERLİK YETERLİLİKLERİ İNŞA ETMEK

Dijital dönüşüm yolculuğuna tüm şirketler başlayamazlar. Bununla birlikte, şirketlerin çok büyük bir bölümü için sorun başlamak değil, yolculuğu artan ivmeyle devam ettirmek için gerekli olan ortak anlayışı, kurumdaki herkesin aynı yönde hareket etmesini sağlamaktır.  
Liderlik yeterliliğinin dört kilit öğesi vardır.

1. Dönüşüm vizyonu yaratmak

2. Çalışanları bu vizyonu gerçeğe dönüştürme çabasına çekmek

3. Doğru dijital yönetişim modelini yerleştirmek

4. Teknoloji liderliği yeterlilikleri —IT ve iş kadroları arasında güçlü ilişkiler ve dijital beceriler— ve iyi tasarlanmış bir dijital platform inşa etmek

LİDERLİĞİN BOYUTLARI

Dönüşüm Tepeden Başlar

Dönüşüm Vizyonu Yaratın

İnsan Kaynağınız Kadar İyisiniz

Çalışanları Vizyona Çekin

İyi Yönetişim Kazandırır

Digital İşi Yönetin

İş-BT Stratejik Uyumu Temeldir

Teknolojiyi Etkin Kullanın