REKABET

Dijital dönüşümün ikinci alanı rekabettir: Şirketler diğer firmalarla na­sıl rekabet edip işbirliği yapıyor? Geleneksel yaklaşımlara göre, rekabet ile işbirliği ikili karşıtlık olarak görülüyordu: Şirketler kendilerine en çok benzeyen rakip şirketlerle rekabet ediyorlar, buna karşılık ürünle­rini dağıtan veya üretimleri için gerekli girdileri sağlayan tedarik zinci­rindeki paydaşlarıyla işbirliği yapıyorlardı.

Günümüzde ise oldukça akışkan sektörel sınırların hakim oldu­ğu bir dünyaya doğru ilerliyoruz ve bu dünya düzeninde bizi en çok zorlayacak olanlar sektörümüzün dışında faaliyet gösteren ve bize hiç benzememekle birlikte müşterilerimize sundukları değerler üzerinden bizimle rekabet eden “asimetrik rakipler”dir. Dijital yöntemlerle aracıla­rın ortadan kaldırılması, ortaklıkları ve tedarik zincirlerini altüst ediyor. Yıllardan beri işbirliği yaptığımız bir şirket, müşterilerimize doğrudan hizmet vermeye başlayarak en büyük rakibimiz haline gelebilir.

Aynı zamanda birbirine bağımlı iş modelleri veya sektör dışından kaynaklanan ortak zorluklar nedeniyle birbirimizle işbirliği yapmamız gerekebilir. En önemlisi, dijital teknolojiler, bir şirketin diğer şirketler veya müşteriler ile arasındaki etkileşimini geliştirerek müthiş bir değer yaratıp yakalamasını sağlayan platform iş modellerinin gücünü kat be kat artırıyor.

Bu değişimlerin net sonucu, rekabet noktasının ciddi şekilde kay­ması olarak ortaya çıkıyor. Rekabet artık birbirine benzeyen rakipler arasında toplamı sıfır olan bir savaş olmaktan çıktı. Bunun yerine re­kabet artık tüketiciye hizmette daha avantajlı konuma ulaşmaya çalışan birbirinden çok farklı iş modellerine sahip firmalar arasında müşteri üzerindeki etkisinin gücünü artırma gayretine dönüşüyor.

​Geleneksel Anlayış - NEREDEN

 • Sınırların belli olduğu sektör içi rekabet

 • Ortaklar ve paydaşlarla rakipler arasındaki ayrımlar kesin hatlarla belirli

 • Rekabet, toplamın sıfır olduğu bir oyun

 • En önemli varlıklar firmanın içinde tutuluyor

 • Eşsiz özellikler ve faydalar taşıyan ürünler

 • Her bir kategori için birkaç baskın rakip

 

Dijital Anlayış - NEREYE

 • Sınırların akışkan olduğu sektörler arası rekabet

 • Ortaklar ve paydaşlarla rakipler arasında net olmayan ayrımlar

 • Rakipler kilit alanlarda işbirliği yapıyor

 • En önemli varlıklar şirket dışındaki ağlardayer alıyor

 • Birbiriyle değer alışverişi yapan paydaşlar arasında platformlar ürünleri şekillendiriyor

 • Ağ etkileri nedeniyle galip gelen her şeye sahip olur

 

Sadece Ürünler Değil, Platformlar Kurun

Dijital çağın rekabet düzeninde başarılı olmak için şirketler her sektör­de rekabet ve işbirliği rollerini yeniden belirleyen asimetrik rakipler­le mücadele etmeyi öğrenmelidir. Aynı zamanda sadece ürünler değil, platformlar kurma stratejisinin giderek artan önemini de kavramalıdır.Etkin iş platformu modelleri, rakip şirketleri bir araya getiren güve­nilir bir aracı haline gelmeyi gerektirebilir.

 • Nike’ın giyilebilir fitness gereçlerinde veya Apple’ın iPhone’unda ol­duğu gibi başka şirketlerin geliştirmesine açık ürünler yaratmak da bu kapsamda düşünülebilir.

 • Uber ve Airbnb örneğinde olduğu gibi, platformunun kritik bağlantı noktası işlevi gördüğü, değeri büyük ölçüde ortakları tarafından yaratılan bir şirket de olabilir.

 • Best Buy ve Amazon un yaptığı gibi, hem geleneksel hem de platform iş mo­dellerinin en iyi unsurları bir araya getirilebilir.

 • The New York Times şirketinin Facebook ile birlikte yaptığı gibi bazen de firmalar dağıtımda platformlardan daha fazla yararlanmak için yeni ortaklıklar kurabilirler.

 • HBO ve Allstate Insurance’ın yaptığı gibi, bazı firmaların uzun zaman­dan beri güvendikleri kanal ortaklarıyla mevcut ilişkilerini yeniden müzakere etmeyi öğrenmeleri gerekebilir.

 • Samsung’un Apple ile ilişkisinde olduğu gibi, bazı firmaların en acımasız rakipleriyle ne zaman ve nerede işbirliği yapacaklarını öğrenmeleri gerekir.

 

Dijital çağa uygun bir rekabetçi strateji geliştirmek için şu ilkeleri anlamanız gerekir:

 1. Platform iş modelleri,

 2. Doğrudan ve dolaylı ağ etkile­ri,

 3. Firmalar arasında işbirliği içinde rekabet,

 4. Aracılı ve aracısız düzenin dinamikleri 

 5. Rekabetçi değer zincirleri.