digital transformation_006.jpg

DİJİTAL VİZYONUNUZU YARATMAK


VİZYON ÖNEMLİ; DÖNÜŞTÜRÜCÜ VİZYON DAHA DA ÖNEMLİ

Araştırmalar başarılı bir dijital dönüşümün şirketin tepesinden başladığını gösteriyor. Sadece en kıdemli üst düzey yöneticiler geleceğe ilişkin etkileyici bir vizyon üretebilir ve onu kuruluşun tümüne yayabilir. Ondan sonra orta ve alt kademelerdeki kişiler bu vizyonu gerçeğe dönüştürebilirler.

 

Yöneticiler süreçleri yeni baştan tasarlayabilir, işçiler farklı bir çalışma tarzı benimseyebilir ve herkes vizyona ulaşmak için yeni yollar geliştirebilir.  Böyle bir değişim salt emirle gerçekleştirilemez. Liderlik yoluyla yönlendirilmesi gerekir. Çünkü işinizin bir kısmını değiştirmek yetmez. Çoğunlukla dönüşümün asıl yararı, bölümler arasındaki potansiyel sinerjiyi görmek, ardından herkesin bu değeri açığa çıkarabileceği koşulları yaratmaktan gelir. Başarılı dijital dönüşüm çalışmalarının ortak paydasında bir dijital vizyonun paylaşıldığını gördük, diğerleri bunu yapmıyordu.   

  
DİJİTAL VİZYON NASIL OLUR?

Dijital vizyonlar genelde üç perspektiften birini benimser:   

 1. müşteri deneyimini yeni baştan tasavvur etmek : Birçok kuruluş işe müşterilerle etkileşimini yeni baştan tasavvur ederek başlıyor. Kendilerini çalışması daha kolay bir kuruluş haline getirmek ve müşterilere yaptıkları satışlarla (ve sundukları hizmetlerle) daha akıllı bir kimlik kazanmak istiyorlar. Şirketler müşteri deneyimini yeniden tasavvur ederken, farklı noktalardan yola çıkıyorlar. Bazı şirketler müşterileriyle ilişkilerini dönüştürmeyi amaçlıyor. Diğer şirketler analiz yoluyla müşterilerine hizmet sunma (ve satış yapma) biçimlerini daha akıllıca bir düzeye nasıl yükseltebileceklerini tasavvur ederek, gerçek zamanlı müşteri bilgileri kullanma vizyonu oluşturuyor. Diğer bir yaklaşım da, dijital araçların şirketin müşteri davranışından ders çıkarmasına nasıl yardım edebileceğini öngörmek. Son olarak, bazı şirketler vizyonlarını mevcut müşteri deneyimlerini etkilemenin ötesine, müşterilerin yaşamlarını fiilen değiştirmeye doğru genişletiyorlar.

 2. operasyon süreçlerini yeni baştan tasavvur etmek : Kaderi çekirdek operasyonlarının ve tedarik zincirlerinin performansına sıkıca bağlı olan kuruluşlar çoğunlukla operasyonlarını yeni baştan tasavvur ederek işe başlarlar. İş yaşamında operasyon vizyonunun itici gücü, etkinlik ve ayrı ayrı operasyonları bütünleştirme gereğidir. Yöneticiler süreçlerin görünürlüğü ve karar alım hızını yükseltmek ya da bölümler arasında işbirliğini güçlendirmek isteyebilirler. Operasyon vizyonu özellikle büyük ölçüde başka şirketlere satış yapan kuruluşlara faydalıdır. Bazı şirketlerin operasyon vizyonu içe dönük bir bakışın ötesine giderek, kuruluşun yer aldığı sektörde ya da hatta müşterilerle birlikte operasyonlarını nasıl değiştirebileceğini anlamaya çalışır.  

 3. bu iki yaklaşımı birleştirerek yeni iş modelleri tasavvur etmek : Bazı yöneticiler yeni iş modelleri tasavvur etmek için, operasyon süreçleri ve müşteri deneyimine ilişkin fikirleri birleştiriyorlar. Bu yeni vizyon var olan iş modelini genişletebilir ya da onu tümden bırakabilir. Yeni iş modelleri tasavvur etmeye yararlı olabilecek çok sayıda kaynak ve çerçeve vardır; yeni bir iş modeli oluşturmak için başlıca iki yol bulunduğunu gördük: biri savunmacı, diğeri atak. Kimi şirketler modeli yeni baştan tasavvur etme fikrine savunmacı bir anlayışla yaklaşıyor. Bunlar genelde varlığı tehdit altında olan ve uzun erimde varlıklarını sürdürmeye odaklanma gereksinimi içindeki kuruluşlardır. Öte yandan bazı şirketler bir krizle karşılaşmayacak kadar şanslıdır; onlar hücuma dönük, atak bir yaklaşım izleyebilirler. Bu kuruluşların liderleri bir kriz durumunun üstesinden gelmeye uğraşmak yerine, dijital esaslı yeni iş modellerinin fırsat potansiyeline odaklanabilirler. Ne var ki, krizin yokluğu bir nimet olduğu kadar, lanete de dönüşebilir. Nimet olması, şirketlerin bu koşullarda yeni dijital yaklaşımlarla ilgili denemeler yapmaya zaman bulabilmesinden ötürüdür. Ama eğer çalışanlar (ya da liderleri) değişim gereksinimini ciddiye almazlarsa, bir lanete dönebilir.  

 

Benimsediğiniz yaklaşım kuruluşunuzun yeterliliklerini, müşterilerinizin gereksinimlerini ve sektörünüzdeki rekabetin doğasını yansıtmalıdır.  

 

DÖNÜŞTÜRÜCÜ BİR DİJİTAL VİZYONUN ÇERÇEVESİNİ NASIL ÇİZEBİLİRSİNİZ

Bir dijital dönüşüm vizyonunu ifade etmenin tek bir en iyi yolu yoktur. Bu sürecin belli bir formülü yoktur. Güçlü yanlarınızı temel alan, çalışanları sürece çeken ve zamanla evrimleşen bir vizyon yaratmanız gerekir. Beklediğiniz faydaları, son noktanın nasıl göründüğünü ve müşterileri, çalışanları ve yatırımcıları nasıl etkileyeceğinizi belirlemelisiniz. Atabileceğiniz bazı adımları şöyle sıralayabiliriz. 

 1. Stratejik Varlıkları Saptamak Dijital vizyonunuzu oluştururken, kazanmanıza yardımcı olabilecek bazı stratejik varlıkları saptamalısınız. Yeni vizyonunuz şirketinizin güçlü yanları üzerine oturmadıktan sonra, onu uygulamaya kalkmanın bir anlamı yoktur. Başka—daha hızlı, daha çevik, miras (geçmiş deneyim) meselelerine daha az takılan—bir şirket daha iyi iş çıkarıp maçı kazanır. Stratejik varlıklarınızı belirlemek için  

  1. önce elinizde ne tür varlıklar olduğuna bakın. Perakende mağazaları ya da imalat tesisleri gibi fiziksel varlıklar küresel ölçekte karşılıklı bağımlı, dijital bir yeni dünyada belli bir değer taşıyabilir de taşımayabilir de. Ürün tasarım uzmanlığı, esnek ve etkin operasyonlar ve mükemmel bir ileri hat (satış) kadrosu gibi yetkinlik esaslı varlıklar, destekledikleri süreçler değerini koruduğu sürece çok yararlı olabilir. Marka, itibar ve şirket kültürü gibi elle tutulamayan varlıklar hakkında bir yargıya varmak zordur; bunlar ileriki bir evreye ulaşmak için son derece yararlı olabilirler, ama aynı zamanda dönüşüm yolunuzu da tıkayabilirler. Veri varlıkları size  rakipleriniz karşısında bir analiz avantajı sağlayabileceği gibi, başkalarına satabileceğiniz ürünlere de dönüşebilirler.

  2. Potansiyel stratejik varlıklarınızı saptadıktan sonra, bunların yeni dünyada da stratejik olmaya devam edip etmeyeceğine karar vermeniz gerekir. 1990’larda yönetim araştırmacıları bu değerlendirmeyi yapabilmek için basit ama etkili bir araç geliştirdiler; doğru tanım. Buna göre  stratejik varlıklar değerli, seyrek rastlanan, taklit edilemez ve ikame edilemez varlıklardır. Fırsatlardan yararlanmak ya da tehlikeleri etkisizleştirmek için kullanabileceğiniz varlıklar ise değerli varlıklardır. Az bulunur ve çoğu rakip için ulaşılamaz olmalıdır. Taklit edilemez (ya da daha kesin bir ifadeyle, kusursuz bir şekilde taklit edilemez) olmalıdır, zira aksi halde rakipleriniz bunları kopyalayıp sizi kendi silahınızla vurabilirler. Ve stratejik varlıklar ikame edilemez olmalıdır, yani onların yerini tutabilecek başka bir varlık üretilememelidir; başkaları sizin yaptığınızın aynısını daha farklı bir şekilde, üstelik daha iyi ve ucuza yapmanın bir yolunu bulabilir.

 2. Dönüşüm Tutkusu Yaratmak Vizyon sahibi olmak yetmez. Vizyonun dönüştürücü nitelik taşıması da gerekir. Adım adım ilerlemeyi öngören vizyonlar dijital dönüşümün getireceği faydayı sınırlar. Başarılı olsanız bile, en büyük kazancınız azar azar gelir artışı olacaktır. Eğer her sektörde dijitalleşme köklü değişikliklere yol açıyorsa, kökten farklı bir dijital geleceğin nasıl bir görünüm sunacağını tanımlayarak şirketinize yardımcı olabilirsiniz. Durumu tırtıl-kelebek ilişkisine benzeterek açıklayabilirsiniz. Dijital kelebeğe dönüşüm vizyonuna sahip rakipler yeni zirvelere doğru kanat açabilirler. Buna karşılık siz tedrici (adım adım) bir vizyonla yol almaya kalktığınızda, en fazla biraz daha hızlı yürüyen bir tırtıla dönüşebilirsiniz. Dijital hedefler (özlemler) üç kategoriye ayrılabilir:

  1. Yerine koyma, kuruluşun o sırada yerine getirmekte olduğu işleve alternatif olarak ya da onun yerine koymak üzere, özünde onunla aynı işleve sahip yeni bir teknoloji kullanmak anlamına gelir. Örneğin insanların PC’leriyle yaptığının aynısını yapmak için cep telefonu kullanıyorsanız bu tarzı seçmişsiniz demektir. Yerine koyma tercihi bazen tedrici bir maliyet ya da esneklik iyileşmesi sağlar, ama etkinlikten yoksun süreçleri gerçek anlamda düzeltemez. Bu, daha büyük çaplı bir işe soyunmadan yeni teknolojilerle deneme yapma yolu olarak da düşünülebilir. Ama mutlaka daha büyük bir şeyler yapmak şarttır.

  2. Genişletme, bir ürün ya da süreçte köklü bir değişikliğe yol açmadan, performansını ve işlevselliğini kayda değer ölçüde iyileştirir. Birçok imalatçı ve satıcının, sahada çalışan elemanlarına mobil cihazlarla bilgi erişimi olanağı sağlaması, çalışanları vardiyanın başında ve sonunda ofise uğrama zorunluluğundan kurtarıyor. Bu gibi genişletmeler ya mevcut süreçleri iyileştirir ya da şirketin var olan yeterliliklerini genişletir, ama eskiden olduğu gibi aynı faaliyetleri yapmaya devam eder.

  3. Dönüşüm ise bir süreç ya da ürünün teknoloji sayesinde temelden, yeni baştan tanımlanmasıdır.   Çok sayıda şirket yeni teknolojilere yatırım yaptığı halde, çabalarını yerine koyma ve genişletmeden ileri götüren çok azdır. Ama sizin hedefiniz dönüşüm olmalıdır.  

 3.  Açık Seçik Bir Niyet ve Sonuç Tanımı Getirmek Başarılı şirketlerin hepsinde karşılaştığımız bir ortak özellik, insanların son derece yoğun bir çalışma temposu içinde olmalarıydı. Çalışanların güncel hedeflerine ulaşmak için çok sıkı çalışmaları gerekiyor. Geniş, genel bir gelecek vizyonu tanımına göre çalışacak zaman bulabilen işçi çok azdır. Vizyon hiçbir zaman gerçekleşmeyebilir. Ya da gerçekleşse bile düşünülenden çok farklı olabilir. Bu arada, hemen şu an ele alınması gereken daha önemli işler var. Eğer bir vizyonla insanları etkileyip eyleme çekmek istiyorsanız, bunu onlar için çok gerçek bir kimliğe büründürmeniz gerekir. Vizyon gerçekleştiğinde “iyi” diye tanımladığımız görünüm nasıl bir şey olacak? insanlar hedefe ulaştıklarını nasıl anlayacak? Onu niye önemseyecek? Harika dijital vizyonlar hem niyet hem de sonuç içerirler. Niyet, gerçekleştirmek istediğiniz değişimin resmidir. Sonuç ise bunun şirkete, müşterilere ya da çalışanlara sağlayacağı ölçülebilir faydadır. Niyet ve sonuç birlikte, çalışanların kuruluşun geleceğini gözünde canlandırmasını sağlar ve onları sonucu gerçekleştirmek için çalışmaya başlamaya motive eder.

 4. Vizyonun Zaman İçinde Evrimleşmesi Etkileyici bir vizyon yaratıp çalışanları ona inandırabilirseniz, ayrıntıları tamamlamak kuruluşun bütününe kalır. Hedefiniz dijital vizyonunuzu çalışanlara net bir yön çizecek kadar somut bir şekilde ifade etmek, aynı zamanda da onlara bu temelde inovatif ve güçlendirici bir esneklik tanımak olmalı. Bu arada dijital teknolojilerin hareketli bir hedef olduğu da unutmamalı. Teknolojiler sürekli hareket halindedir; bazı teknolojiler ölür, bazıları iyileştirilirken yenileri üretilir. Hangi yeni teknolojinin ortalığı sarsacağını kimse önceden kesin olarak bilemez. Teknik ilerlemeler ve yeni yeterlilikleriniz yeni fırsatlar yarattıkça, kuruluşunuzun dijital vizyonu evrimleşir.  

    
NASIL BAŞLAMALI

Dijital vizyonunuzu oluştururken teknolojiyi değil, işinizi odak noktası yapmalısınız. Teknoloji engelleri ortadan kaldırabilir ve yeterliliklerinizi genişletebilir, ama başlı başına bir amaç olamaz. Müşterilerinizin deneyimini nasıl zenginleştirebileceğinize, operasyonlarınızı nasıl akıcılaştırabileceğinize ya da iş modellerinizi nasıl dönüştürebileceğinize kafa yormalısınız. Tedrici değil, dönüştürücü bir yaklaşımı amaçlayın. Dijital vizyonunuza çalışanlara açık seçik bir doğrultu sunabilecek ölçüde bir somutluk kazandırırken, aynı zamanda da inovasyonu besleyecek bir esneklik katın. Hayallerinizi büyük tutun ve çalışanlarınızdan bu hayali gerçeğe dönüştürmeye yardımcı olmalarını isteyin. Öyle ufak bir iş değil bu. Bir dijital dönüşüm vizyonu yaratmak bir yolculuktur. Önce şirketin tepesinde tohumları ekin, ardından bütün kademelerde insanları vizyonu yaşatıp büyütme işine seferber edin 


DİJİTAL VİZYON – KONTROL LİSTESİ

 • Sektörünüz ve şirketiniz için bir fırsat ya da tehdit oluşturabilecek yeni dijital uygulamaları tanıyın. 

 • Şirketinizde ve müşteriler arasında, eski teknolojilerin sınırlılıklarından kaynaklanan darboğazları ve baş ağrılarını tespit edin ve bu problemleri dijital araçlarla nasıl çözebileceğinizi düşünün. 

 • Dijital çağda stratejik varlıklarınızdan hangilerinin değerini koruyacağını belirleyin. 

 • Göz alıcı ve dönüştürücü nitelikte bir dijital vizyon çizin. 

 • Vizyonun hem niyeti hem de sonucu somutlaştırmasını sağlayın. 

 • Dijital vizyonunuza çalışanlara açık seçik bir doğrultu sunabilecek ölçüde bir somutluk kazandırırken, aynı zamanda da inovasyonu besleyecek bir esneklik katın. 

 • Sürekli olarak, yarattığınız yeterlilikleri kullanarak vizyonunuzu genişletme yolları arayın.