İNOVASYON

Dijital dönüşümün bir başka alanı inovasyondur. İnovasyon yeni fikirlerin şir­ketler tarafından geliştirildiği, denendiği ve piyasaya sunulduğu süreci ifade eder. Şimdiye kadar inovasyon sadece nihai ürün üzerine odaklanan bir bakış açısıyla yönetilirdi. Ürünün piyasada denenmesi zor ve maliyetli olduğu için yeniliklerle ilgili çoğu karar yöneticilerin analizleri ve sezgilerine bırakılıyordu. Başarısızlığın maliyeti çok yüksek olduğu için başarısızlı­ğa düşmemek en üst düzeyde önem taşıyordu.

Günümüzün yeni kurulan şirketleri, dijital teknolojilerin inovasyona hızlı denemelerle sürekli öğrenmeye dayanan çok farklı bir yaklaşım getirebileceğini gösterdi. Dijital teknolojiler fikirlerin denenmesini çok daha kolay ve hızlı bir hale getirdiği için inovasyon sürecimizin çok ba­şından itibaren ürünün piyasaya sürülmesine kadar ve sonrasında da piyasadan geribildirim alabiliriz.

İnovasyona bu yeni yaklaşım, maliyetleri en düşük düzeyde tutarken öğrenmeyi en üst düzeye çıkartan dikkatle seçilmiş deneylere ve müm­kün olduğunca az sayıda prototipe odaklanıyor. Varsayımlar sürekli test ediliyor ve tasarım kararları gerçek müşterilerin onayları esas alınarak veriliyor. Bu yaklaşımda ürünler zaman tasarrufu sağlayan, başarısız­lıkların maliyetini düşüren ve kurumsal öğrenmeyi geliştiren bir süreç kapsamında tekrarlanarak geliştiriliyor.

​Geleneksel Anlayış - NEREDEN

 • Kararlar önsezilere ve kıdeme dayalı olarak alınır

 • Fikirlerin denenmesi pahalı, yavaş ve zordur

 • Denemeler nadiren ve uzmanlar tarafından yapılır

 • İnovasyonun zorluğu en doğru çözümün bulunmasıdır

 • Başarısızlık ne olursa olsun önlenmelidir

 • Odak noktası “nihai” üründür

 

Dijital Anlayış - NEREYE

 • Kararlar deneme ve doğrulamaya dayalıdır

 • Fikirlerin denenmesi ucuz, hızlı ve kolaydır

 • Denemeler herkes tarafından sürekli yapılır

 • İnovasyonun zorluğu doğru problemin çözülmesidir

 • Başarısızlıklar erken ve ucuz öğrenme yollarıdır

 • Odak noktası, mümkün olduğunca az sayıda geçerli prototip ve ürünün piyasaya sürülmesinden sonra az sayıda değişikliktir

 

Hızlı Denemelerle Yenilik Yapma

Dijital teknolojiler fikirleri test etmeyi çok hızlı, kolay ve ucuz hale ge­tirdiği için firmalar günümüzde hızlı deneme sanatında ustalaşmaya ihtiyaç duyuyorlar. Bu da yeni fikirlerin hızlı ve defalarca tekrarlanan öğrenme sürecinden geçirilerek doğrulanmasını içeren tamamen farklı bir inovasyon yaklaşımını gerektirir.

 • Hızlı denemeler, kesintisiz A/B ve çok değişkenli testleri içerebilir. Örneğin Amazon ile Google’ın da online hizmetlerini daha rafine hale getirmek için kullandığı testler gibi.

 • Denemenin bir diğer yolu ise yeni ürünleri araştırırken işe yaraya­bilecek en alt düzeydeki prototiplerin kullanımını içerir. Denemelerde inovasyonun dayandığı varsayımlar defalarca sıkı bir şekilde test edilmelidir. Fikirler bir kere denemelerle onayladıktan sonra bunun pilot uygulaması ve açılışı da çok dikkatle ele alınması gereken bir süreçtir. Hızlı denemelere kendini adayan bir şirketin de kendi içinde akıllı başarısızlıkları teşvik etmeyi öğrenmesi gerekir, tıpkı Tata’nın Dare to Try girişiminde olduğu gibi.

 • Dijital çağda inovasyon yaparken hem birbiriyle aynı yöndeki de­neyleri (geçerli örnekler, test grupları ve kontroller ile), hem de açık uçlu sorgulamalar için tasarlanmış birbirinden ayrılan deneyleri iyi kavramak gerekir.

 

Sonuçları piyasaya getirebilmek için hem minimum düzeyde geçerli olan prototipleri ve ürünleri anlamanız, hem de inovasyonun ölçeğini büyütmenin dört yolunda ustalaşmanız gerekir.

 1. En iyi prototip lansmanı

 2. Piyasaya en iyi prototip sunumu

 3. Son haliyle lansman

 4. Piyasaya son haliyle sunum

 

Bu dört yol birbirinden yeni ürün/hizmetinizin lansmanını pilot olarak yapabilmek ya da yapamamak ve ürün/hizmetiniz üzerinde piyasaya çıktıktan sonra hızlı değişiklik yapabilmek ya da yapamamak boyutları ile ayrılır. Örneğin bir banka yeni ödeme sistemini mutlaka son haliyle piyasaya sürmelidir – üründe fark edilecek bir eksiklik ürünün yok olmasına sebeb olur ancak Apple yeni bir kullanıcı arayüzü sürümünü sadece iphoneların bir versiyonu için aktifleştirebilir ve geribildirimlere göre hızla yenilikler ekleyebilir.