DİJİTAL DÖNÜŞÜM

 

  Evrensel yol haritası veya ispatlanmış bir "en iyi" metodolojisi” olmayan,

  • Sürekli ilerleme ve güncelleme gerektiren,

  • Devamlı teknoloji konuşulmakla birlikte, teknolojiden çok kültüre bağlı olan,

bir yolculuktur.

Rekabette geride kalmak istemeyen her şirket için dijital dünyaya uyum sağlamak kaçınılmaz hale geliyor. Bugün artık müşterinin dijitalleştiğinden ve her geçen gün yeni dijital ürün ve hizmetler talep ettiğinden söz ediyoruz. Öncelikle şirketlerde bu değişimi gören ve yakalamak isteyen liderlerine ihtiyaç var.

Dijital dönüşümde yeni nesil altyapı yatırımları ile dijital uygulamalar önem kazanırken diğer tarafta yeni nesil çalışan profilini de oluşturmak gerekiyor.

İş stratejilerine uyumlu teknolojik dönüşüm için süreçleri, iş akışlarını, servisleri, hizmetleri, ürünleri, müşterileri ve çalışanları dijital dönüşüme hazırlamak için eğitim ve eylem planlarını oluştururken, satıştan satın almaya, üretimden pazarlamaya, kalite kontrolden mali yönetime kadar şirketin her iş biriminde aynı dili konuşan ve birbirine bağlı bir dijital sinir ağını da tesis edilmelidir.

Digital business is the creation of new business designs by blurring the digital and physical worlds.
When we say “new business designs,” we are referring to new kinds of products and services, business models, and industry models, as well as new ways of creating value for customers. “Blurring the digital and physical” means ending the traditionally clear boundary between the tangible world we live in and the virtual informational world, or “cyberspace,” typically thought of as existing inside computers.

Gartner

Böylesine kapsamlı boyutlarda teknolojik inovasyonun iş dün­yasını altüst edişiyle ikinci kez karşılaşıyoruz. İlki, yeni makinelerin ticaretin, kapitalizmin ve gerçekten de insan tarihinin gidiş yönünü değiştirdiği Sanayi Devrimiydi. Bugün ikinci makine çağının başlangıcındayız.
Bu çağın lider şirketleri dijital teknolojileri kazanç, verimlilik ve performanslarını kayda değer ölçüde yükseltmenin motoru olarak kullanan şirketler.

Cap Gemini

Sanayi devriminde insanın kas gücünün makinelere bırakılmasıyla yeni bir çağa girilmişti. Yaşadığımız dönemde ise nesnelerin interneti (IoT), endüstri 4.0, büyük veri depolama ve analitiği teknolojileri ile insanın algılama, yorumlama ve karar verme kabiliyetinin dijital nesnelere devredildiği yeni bir devrim yaşıyoruz.
Geleceğin iş dünyasına şekil verecek Dijital Değişim sürecine şirketlerin %90’ında üst düzey yöneticiler liderlik ediyor. Peki “Dijital Dönüşüm” denince herkes aynı şeyi mi anlıyor? Elbette hayır, ama önemli olan Dijital Dönüşüm yolunda müşteri ihtiyacını merkeze koyup, atılacak adımları belirleyip, hedefe doğru hız kesmeden koşmak.

Deloitte