Liderin Dijital Dönüşüm Senaryosu 

Dijital meydan okumanın çerçevesini çizmek

 • Dijital fırsat ve tehditlerle ilgili farkındalık yaratın.  

 • Başlama noktanızı iyi tanıyın ve dijital olgunluğunuzu ölçün. 

 • Bir vizyon oluşturun ve üst yönetimi onun çevresinde birleştirin.

Yatırımları odaklandırmak

 • Vizyonunuzu uygulanabilir bir yol haritasına dönüştürün.  

 • Bütün birimleri kucaklayacak yönetişim yapıları inşa edin.  

 • Dönüşüm için fon kaynakları temin edin.  

Kuruluşu seferber etmek  

 • Tutkularınıza ve o an gereken değişime ilişkin belirgin işaretler verin.  

 • İvme yaratın ve çalışanları sürece katın.  

 • Yeni davranış kuralları getirin ve kuruluşu daha inovatif bir kültüre evrimleştirin.

Geçişi sürdürülebilir kılmak

 • Zorunlu temel becerileri inşa edin.  

 • Geleneksel örgüt engellerini aşmak için ödül sistemleri geliştirin.  

 • Dönüşümün ilerlemesini izleyip ölçümleyin ve gerektiğinde tekrar edin.