digital transformation_023.jpg
digital transformation_004.jpg
digital transformation_003.jpg

Teknolojisiz Stratejinin Olmadığı Düşünüyorsanız

KURUMSAL STRATEJIK DÖNÜŞÜM

Teknoloji dalgası bir süredir yükseliş halindeydi, ama son yıllarda iyice hızlandı. 

Web 2.0 kullanıcı tarafından üretilmiş içerik çağını başlattı. Sosyal medya devrimi yaşanmaya devam ediyor. Akıllı telefon ve tablet çağını yaşıyoruz. Mobil bilişim hızla hayatın her alında yaygınlaşıyor. Son yıllarda sunucu, işletim sistemi ve yazılımlar gibi teknolojilere sahip olmak gerektiği yönündeki standart varsayımı tartışmalı duruma düşüren bulut bilişim çağına geçiyoruz.

 

İşletme yazılımları, sosyal ağlar, mobil cihazlar, sensorlar ve modern dijital altyapının hemen her öğesi yığınla veri üretiyor. Büyük veri teknolojisi gerçek zamanlı veriye dayalı etkin karar alma vaad ediyor. Bu ve diğer inovasyonlar birleşerek paylaşım ekonomisini, TV yarışmalarını kazanan süper bilgisayarları, kendi kendine giden arabaları ve iş yapısı, işgücü maliyeti ve insan-makine ilişkisi hakkındaki düşüncelerimizi temelden değiştiren bir yığın başka yeniliği hayatımıza getiriyor.

 

Teknolojiye dayalı kurumsal stratejik dönüşümü başarı ile tamamlayan şirketlere Dijital Ustalar diyoruz; bu şirketler dijital teknolojileri kazanç, verimlilik ve performanslarını kayda değer ölçüde yükseltmenin motoru olarak kullanan şirketlerdir. 

 

Dijital olanakları tam anlamıyla kullanmak için uğraşan ama istediği neticeyi alamayan şirketler 

  • ya çalışma tarzlarını değiştirecek şekilde dijital yeterlilikler ve bu doğrultuda bir vizyon oluşturmak 

  • ya da dijital dönüşümü yaşama geçirmek için gereken liderlik yeterliliklerini geliştirmeyi beceremiyorlar. 

Hem dijital hem de liderlik yeterlilikleri bakımından yetkinleşen şirketler ise Dijital Ustası oluyorlar.

 

Araştırmalara göre ustaların sektörlerinde rakiplerinden ortalama yüzde 26 oranında daha kârlı olduğunu gösteriyor, var olan fiziksel kapasiteleriyle yüzde 9 daha fazla gelir elde ediyorlar ve mevcut ürün ve süreçleri daha yüksek bir etkinlik düzeyine ulaşıyor.

 

Güzel haber dijital ustalık her işletme için erişilebilir bir hedef. Önümüzdeki yılların getireceği bütün dijital yenilikleri kimse şimdiden kestiremez. Dijital dünyanın öğeleri (yazılım, donanım, ağlar ve veriler) iş dünyasına yayılıyor; üstelik bunu son derece çabuk, geniş çaplı ve derine inen bir boyutta yapıyor, ileride işletmeler, sektör ya da coğrafya ayrımı yapmadan, çok daha dijitalleşecek. 

 

Dijital Ustaları öncelikle iki temel yeterlilik üzerinde yetkinleşiyorlar. 

  1. İş süreçlerini, müşteri ilişkilerini ve iş modellerini gözden geçirip iyileştirerek dijital yeterliliklerini güçlendiriyorlar. 

  2. Aynı zamanda dönüşüm tasavvur etmek ve başlatmak için güçlü liderlik yeterlilikleri inşa ediyorlar.  

 

Dijital Yeterlilikler - Gelir Artırma

Bu şirketler için sosyal medya, mobilite ve analiz ulaşılacak hedefler değil, müşterilerle yakınlaşma, çalışanları güç ve yetki sahibi kılma ve iç iş süreçlerini dönüştürme araçlarıdır. Teknoloji olmazsa olmaz bir araç ancak fazlası gerekiyor. Doğru alanlara yatırım şirketleri daha kârlı yapmaya yetmiyor.

 

Gerçek dijital üstünlük elde etmek için liderliğe gerek var. 
 

Liderlik Yeterlilikleri - Kârlılığa katkı

Aşağıdan yukarıya doğru ilerleyen başarılı bir dönüşüm örneğine hiçbir yerde rastlamadık. Btün Dijital Ustası şirketlerde yöneticiler dönüşümü güçlü bir yukarıdan aşağıya liderlikle ateşlemişlerdir: yön belirleme, ivme yaratma ve tüm şirketin o doğrultuda ilerlemesini sağlama. Yukarıdan aşağıya liderlik güçlü bir yönetişim ve eşgüdüm gerektirir. Karmaşık bir şirketin bütün parçalarının doğru yönde, doğru tempoda hareket etmesini sağlamak çok zordur. Dijital dönüşüm girişimlerinde asıl avantaj farklı dijital faaliyetlerin birbirine bağlanması ile yaratılan sinerjiden kaynaklanır, bu da ancak herkes aynı kafadaysa mümkün olabilir. 


DİJİTAL USTALIĞIN DÖRT DÜZEYİ  
Yeni başlayanlar dijital yolculuğa ilk adımını atanlardır. Çoğu bekle-gör stratejisini benimseyerek, eyleme geçmeden önce kafalarında durumun kesinleşmesini beklerler. Kimisi dijital fırsatın, kendilerine göre değil, daha çok başka sektörlere göre olduğunu düşünür. Kimisi de bir şeyler yapabilecek liderlik gücünden yoksundur. Sonuçta yeni başlayanlar sadece temel dijital yeterliklere sahiptir. Ve birçok finansal performans ölçütü bakımından rakiplerinin gerisinde kalırlar.Yeni başlayan düzeyindeki pek çok şirket harekete geçmemek için ya yasal düzenlemeleri ya da gizlilik gerekçesini bahane eder. 

 

Modaya uyanlar harekete geçmek için beklemezler. Yeni çıkan her dijital oyuncağın hemen üzerine atlarlar. Teknolojik trendlere uymakla hava atarlar, ama bu yaldızlı görüntünün altında her şey eskisi gibi, hiç değişmeden kalır. En iyi çözümü bulmak için çeşitli denemeler yapmanın yanlış olan bir yanı yoksa da, bu modaya uyanların hiçbirinde faaliyetlerini koordine edecek ya da yatırımları arasında sineıji sağlayacak mekanizmalar yoktur. Çeşit çeşit birbiriyle uyuşmayan süreç ve sistemler inşa etmek ilerleme görüntüsü verse de, daha büyük firsatların önünü tıkadığı da bir gerçektir. Bu uyumsuzluk müşteri ilişkilerine eşgüdümlü bir yaklaşıma ve operasyonlara bütünsel bir bakışa engel olur.
 

Tutucular işe yarar dijital liderlik yeterliliklerine sahip oldukları halde, aşırı ölçüde temkinli davranmaları bu şirketlerin güçlü dijital yeterlilikler inşa etmelerine olanak tanımaz. Teknoloji modasına itibar etmeyen bu şirketler dikkatlerini her dijital yatırımı titizlikle ölçüp biçtikten sonra, güçlü bir şekilde koordine etmeye odaklar. Bu şirketlerin liderleri sınırlı zaman, çaba ve paralarını çarçur edecek hatalara düşmekten özenle kaçınırlar. Bu temkinlilik, özellikle sağlık ve finans hizmetleri gibi yasal düzenlemelere ileri derecede bağlı işkollarında yararlı olabilir. Ama aynı zamanda ilerleme yerine daha çok kontrol ve kurallara odaklanan bir yönetişim tuzağı yaratabilir. Kontrol ve kesinliğe odaklanan tutucular, dijital dönüşümün şirkete kazandırabileceği büyük ödülü görmek için üst yönetimi—ve kuruluşun geri kalanını—kolay kolay harekete geçiremezler. Bu kuruluşlar başarısızlığa meydan vermemek için, hiç ilerleme kaydedememe noktasına kadar gelirler.


Dijital Ustaları nereye, nasıl yatırım yapacaklarını bilirler ve liderleri  şirketlerine güçlü bir şekilde kılavuzluk etmeye kararlıdır. Güçlü dijital yeterlilikler yeni dijital girişimleri daha kolay ve daha az riskli kılarken, ek nakit akışı getirebilecek bir gelir kaldıracı oluşturuyor. Güçlü liderlik ise yatırıma yöneltilebilecek belli bir miktar para tasarrufu sağlayan sinerjiler üretirken, aynı zamanda çalışanları yeni fırsatların peşine düşürüyor. Bu yeterlilikler birlikte, gitgide artan bir dijital avantaj
sarmalını kapalı bir döngü halinde büyütüyor.   
 
BEKLEYECEK ZAMANINIZ VAR MI?
Bir Dijital Ustası değilseniz, kötü haberler var.Çoğu sektörde bütün büyük şirketlerin dörtte birinden fazlası Dijital Ustası konumuna ulaşmış durumda. Daha da önemlisi, her sektörde en az bir Dijital Ustası var. 
 
NEREDEN BAŞLAMALI?

Şirketler bu noktaya ulaşmak için farklı yollar izliyorlar. 
Modaya uyanlar ayrı ayrı bölümler düzeyinde dijital yeterlilikler geliştirir. Bu bölümleri birbirine bağlayan ve yeni dijital yeterliliklerin önünü açan yeni liderlik yeterlilikleri edinirler. Modaya uyanlar  liderlik yeterlilikleri inşa etmek ve dijital çabalara sinerji sağlamakla işe başlar. Birleştirici bir vizyon üretir ve tüm şirket ölçeğinde eşgüdüm yaratmaya yatırım yapar, odaklanma ve çalışma yönünü değiştirmek kısa vadede ne kadar acı verse de, ileride düşük maliyet, az risk ve ileri ölçüde çeviklik olarak geri döneceğine inanır. Tutucular şirketlerinin dönüşüm vizyonunu üretir, ardından oraya ulaşmak için yönetişim ve IT yeterlilikleri inşa etmeye başlar. Sonra sık sık şirketin yeterliliklerine dayanarak müşteri ilişkilerini, iç operasyonları ve iş modellerini dönüştürmeye girişir.  
 
Tutucular dijital liderlik gücünü kullanarak gayet akıllıca yeni dijital yeterlilikler inşa eder. Şirketlerin yöneticileri ister müşteri ilişkileri, ister iç operasyonlar alanında olsun, iyileştirilebilecek bölümler bulunduğunu bilirler. Bu alanlara yönelik denemeler yapar. Ardından başarılı denemeleri işletme düzeyine taşır. Toplantılarla ya da inovasyon yarışmalarıyla çalışanlarınızı yeni dijital fırsatları saptamaya yönlendirir. Sonra da bulduklarını uygulamaya koyar. Yeni başlayanlar  dijital ortamı sınamak için müşteri ilişkilerinde ya da iç faaliyetlerinde birtakım denemeler yapar. Ardından, dijital geleceklerine ilişkin bir vizyon oluşturarak, onu yaşama geçirmek için gereken yeterlilikleri yaratmaya başlar.