OPERASYONUNUZU YALINLAŞTIRIN

Yüklerden Kurtulun

ÇEKİRDEK OPERASYONLARIN GÜCÜ

Dijitalleşme sayesinde geçmişteki sonuç odaklı kararlar yerine, gerçek zamanlı öngörüleri temel alan bir yönetim tarzına geçiliyor.  Şirketler sektörün içinden ve dışından satıcılarla birlikte inovatif faaliyet yürütme ve birbiriyle uyumlaştırma yolları geliştirmeye çalışıyorlar.  Dijital dönüşüm operasyonları, süreç ve verileri doğru şekilde bütünleştirip koordine eden güçlü bir teknoloji omurgası gerektirir. Ardından teknoloji ve enformasyonla işinizi nasıl daha iyi yönetebileceğinizi yeni baştan düşünmek gerekir. Bunu, müşteri deneyimi ve operasyon alanından iş modellerine kadar çeşitli yeni fırsatların ortaya çıkışı izler. 


DİJİTAL DÖNÜŞÜMDEN GEÇEN OPERASYONLARIN GÜCÜ

Operasyonları dönüşüme uğratmak, müşteri deneyimini dönüşüme uğratmak kadar çekici görünmez. İç teknoloji ve süreçleriniz, müşterilere gösterdikleriniz kadar güzel ve cilalı değildir. Ancak birçok sektörde operasyonları iyi olan şirketler, üstün üretkenlik, etkinlik ve çeviklik sayesinde rekabet avantajı elde ederler. Dahası güçlü operasyon yeterlilikleri, ender rastlanan dijital destekli bir müşteri deneyimi için de önkoşuldur.  Operasyonların göze görünmeyen niteliği onu özellikle değerli bir rekabet avantajı kaynağı yapar. Rakipler elde ettiğiniz sonucu—daha yüksek üretkenlik ve çeviklik—görür, ama bunu nasıl başardığınızı göremezler. Operasyonel üstünlüğü taklit etmek zordur, çünkü parçaları birbirine son derece uyumlu bir makine gibi birlikte hareket eden süreçler, beceriler ve enformasyonun ürünüdür. İçlerinden yalnızca bir teknolojiyi ya da süreci alıp uyarlamakla aynı sonuca ulaşılamaz. 


Yöneticiler daha iyi verilere sahip olduklarından, daha iyi kararlar veriyorlar. Çalışanlar daha önce hiç gitmedikleri yerlerde daha önce hiç karşılaşmadıkları kişilerle düzenli bir işbirliği içine giriyorlar ve merkezle her zaman her yerde bağlantıyı sürdürüyorlar. Güncel enformasyonla donanmış durumdaki en ön saflardaki çalışanlar operasyonla ilgili konularda daha önce kesinlikle mümkün olmayan yollardan çeşitli kararlar alıyor ve yaratıcı çözümler buluyorlar. Robotlar, tanı koyma hizmetleri ve iş akışı yönetimine kadar uzanan teknoloji maliyetten kaliteye, güvenlikten çevre korumaya kadar birçok boyutta insanların yerini alabilir. Diğer teknolojiler ise müşteri hizmetleri çalışanlarından savcılara ve cerrahlara kadar birçok iş alanında insanın üretkenliğini yükselterek ve çalışmayı daha tatmin edici bir hale getirerek insan emeğini zenginleştiriyor. Şirketler iş süreçlerini sanallaştırarak—iş sürecini işin yapıldığı yerden ayırarak ve karar verme noktasındaki kişilere kaynağına bakmadan gereksinim duydukları enformasyonu sağlayarak—teknolojiyi, küresel bilgi ve ölçekleri açısından tam bir kaldıraç gibi kullanıyorlar. Nereden başlamalı? 


DİJİTAL ÖNCESİ ÇAĞIN OPERASYONLARLA İLGİLİ PARADOKSLARI

Operasyonel iyileştirmenin altı kaldıracı geleneksel olarak üç ana yönetsel paradoks yaratmıştır Dijital olmayan teknolojiler ve yönetim yaklaşımlarının kısıtları yöneticileri her boyutta ödün vermek, “her ikisi de” yerine, “ya o-ya bu” seçeneğini tercih etmek zorunda bırakmıştır. 
Dijital olmayan dünyanın üç paradoksu        

 • standartlaşma ile yetkilendirme geleneksel olarak bir paradoks gibi görülmüştür: Kendi yöntemlerini seçme yetkisi verilen el zanaatçıları üretim hattında çalışan işçiler kadar verimli kabul edilmiyorlardı, oysa üretim görevlerinin standartlaşmış yapısı işçilere el zanaatçılarından çok daha az yetki (ve tatmin duygusu) veriyordu. 

 • kontrol etmek ile inovasyon yapmak da paradoks oluşturuyordu. Süreçleri sıkı kontrol altında tutmak etkinliği artırabilir ve riski azaltabilir. Bu arada farklılıkları kontrol altında tutma çabası insanları yararlı inovasyonlara yönelmekten alıkoyabilir. Çalışanlar küresel süreçleri yerel müşterilere uyarlamayı başaramayabilir ya da süreçleri iyileştirecek denemelere kalkışamayabilirler.

 • Yirminci yüzyılın koordine edici teknolojisi kâğıt, ofisler ve  toplantılardı. Geleneksel olarak çalışanların ofislerinden uzaklaşması ( mobil olması), faaliyetlerini koordine etmeyi son derece zorlaştırdı. Sonuçta uyumlaştırma (yöneticiler bunu arzular) ve özgürleştirme (çalışanlar da bunu arzu eder) dijital olmayan dünyanın diğer bir paradoksuydu 

Standartlaşma     -----------   Yetkilendirme

Kontrol etme      -----------       İnovasyon

Uyumlaştırma       -----------       Özgürleştirme

DİJİTAL DÖNÜŞÜM GEÇMİŞİN OPERASYON PARADOKSUNU KIRAR

Yeni dijital teknoloji dalgası farklı. Akıllı telefon, büyük veri analizi, sosyal medya işbirliği ve tümleşik aygıtlar gibi teknolojiler dijital öncesi çağın paradokslarını parçalayabilir. Mobil ve işbirliği teknolojileri çalışanları masabaşı, kağıt raporlar ve genel durum toplantılarına mahkum olmaktan kurtarıp özgürleştirirken, aynı zamanda çalışanlar arasında daha sıkı bir uyumlaştırma sağlayabilir. 

 • Standartlaşma ve Yetkilendirme; Standartlaştırma süreç etkinliğini iyileştirmenin bir yolu olarak görülmüştür. Zaman ve hareket araştırmaları ve diğer yöntemlerle her süreci bileşenlerine ayırarak, her adımı standartlaştırılabilir, gereksiz faaliyetler ayıklanır ve işçilerden kesin bir eylem reçetesine göre hareket etmeleri istenir. Standartlaştırma aynı zamanda otomasyonu da mümkün kılar. Standartlaştırma insanları yerlerinden etmeden de daha verimli hale getirebilir. ERP sistemleri süreç performansı ve siparişlerin durumu hakkında istikrarlı bilgiler vererek, insanların işlerini daha iyi yapmalarına yardım edebilir.  Dijitalleşen süreçler standartlaşmayı bozmadan ek faydalar sağlar. Örneğin analizler, düzenli siparişlerin (sahadaki satış elemanları tarafından değil de) bir çağrı merkezinin çalışanları tarafından alınması halinde, şirketin müşteri deneyimi ve satış performansının iyileştirilebileceğini gösteriyor.  Satış elemanları eski işlerinin kilit unsurlarından birini yitirdikleri halde, rutin sipariş alma iş yükünden kurtulmakla daha iyi işler yapma olanağına kavuştular. Şirket sistemlerine mobil erişim olanağıyla güçlenen satış elemanları, kurumsal eğitim ve destekle birlikte, beceri düzeyi düşük sipariş toplayıcısı kimliğinden uzaklaşıp, yetkili ilişki yöneticilerine dönüştüler.  Caesars’da güçlü standartlaştırma ve otomasyon ,süreçlerin etkinliğini yükseltti, ama aynı zamanda çalışanları bütün müşteriler hakkında güncel bilgilerle donattı. Müşteri temsilcileri artık şeflerinden izin almaya gerek duymadan, bir müşteriyi üst kademeye mi yükselteceğine yoksa bir öğün ücretsiz yemek fırsatı mı sunacağına karar verebiliyor.  

 • Kontrol ve İnovasyon; Kontrol sistemleri operasyon merkezi yöneticilerine, tüm faaliyetlerin seyrini gerçek zamanlı olarak izleme olanağı veriyor. Bilgi tek bir noktada toplandığından, yöneticiler problemleri tespit edebiliyor, faaliyetler arası eşgüdümü sağlayabiliyor ve daha iyi planlama kararları alabiliyorlar. Kontrolün farklı boyutları var ve dijitallaşme - inovatif yaklaşımlarla faydaları artıyor

  • Süreç Kalitesi Kontrolü : Şirket yöneticileri otomasyonun yararlarını işgücü maliyetlerindeki azalmayla sınırlı görmüyorlar. Otomasyon ölçek artışı, daha kaliteli ürün ve daha sağlam bir güvenlik ve çevre koruma da sağlıyor. Süreç farklılıkları azaldığından, ürün kalitesi yükseliyor. Ve süreç aşamaları tamamen uzaktan takip edildiği için, artık mühendisler ürünlerdeki problemleri eskisinden daha çabuk tespit edebiliyor. 

  • Yolsuzlukların Kontrolü: Yetkisiz işlemleri saptama ve önlemeye yönelik sistemler ve denetim yapıları sürekli işleyen otonom sistemler şeklini alıyor. 

  • Kontrol Etme-İnovasyon Yapma Paradoksunu Kırmak : Şirketler dijital araçlar ve sistemler kullanarak kontrollü deneyler yapabiliyorlar. Fiyatlandırma ve promosyon deneyleri gerçekleştiriyor. Farklılığı azaltan standartlar ve süreçler aynı zamanda şirketin performansını iyileştiren denemeler yapma fırsatı da yaratabilir. 

 • Uyumlaştırma ve Özgürleştirme :İnsanlar giderek daha çok istedikleri yerde, istedikleri saatler içinde çalışabiliyorlar. İster bir iki arkadaşlarıyla, ister yüzlerce arkadaşla istedikleri gibi iletişim kurabiliyor, hassas bilgileri kuruluşlarının içinde ve dışındaki kişilerle kolayca paylaşabiliyorlar. Pek çok çalışana bu, özgürlükmüş gibi geliyor. Pek çok yöneticiye ise, kaosun ta kendisi... Öte yandan dijital teknoloji, süreçleri daha yakından senkronize edebilir. Doğrudan stok ve finans sistemlerine bağlanan depo ve mağazalardaki mobil tarayıcılar şirketinizle kalmayıp diğer şirketlere kadar ulaşan talepleri aktarabilirler. GPS ve mobil telefonlar saha çalışanlarını izleme olanağı verir; böylece onların iş takvimlerini düzenleyebilir ve performanslarını eskisine göre daha yakından takip edebilirsiniz. Radyo frekansıyla tespit (RFID) sistemiyle çalışan etiketler ve cihazlara takılı sensorlar cihazları ya da süreçleri gerçek zamanlı olarak izleme olanağı sağlayan yığınla enformasyon verir. Dijital teknolojiler tedarik zincirini daha iyi uyumlaştırmak için çok sayıda firsat yaratıyor. Kanal partnerleri—tedarikçiler, aracılar, servis sağlayıcı üçüncü kişiler ve müşteriler—aralarında gerçek zamanlı olarak enformasyon paylaşabilirler. Proaktif tedarikçi işbirliği ve hammadde akışının görünürlük kazanması, sipariş kalitesini iyileştirip kaynak temin maliyetini düşürebilir.. Şirketler geçmişe ait verileri temel alan öngörülere dayandırmak yerine, tüketicilerin fiilen satın aldıkları malları üretip stoklama olanağı sahip oluyorlar.  

 

OPERASYON AVANTAJI YARATMAK

Operasyonlarda dijital dönüşüm ilk kez 1960’lı ve 70’li yıllarda temel operasyon sistemleriyle başladı. 1980 ila 90’larda PC’ler, e-posta ve online sistemlerin devreye girmesiyle hızlandı. 2000’lerde cep telefonları, internetin yaygınlaşması ve küresel iletişimin ucuzlamasıyla sıçrama yaptı. Bugünse esnek robotlar, gelişkin analiz, ses ve tercüme teknolojileri ve üç boyutlu baskı gibi teknolojilerin yardımıyla daha da hızlanıyor. Dijital operasyon avantajı, etkili araçlardan daha fazlası; eşsiz bir biçimde birbirine bağlanmış insanlar, süreçler ve teknolojinin bir bileşimidir.  Operasyonları dönüştürme olanakları ararken hemen mobil, analiz ya da tümleşik cihazlara odaklanmayın. Yıllardır (herkesin bildiği olağan şeyler olduklarından, kısıtlama olarak bile görmeden) katlandığınız kısıtlamaları düşünün. Bunları ayakta tutan varsayımlar hala geçerli mi? Yoksa yeni teknolojiler kökten farklı bir çalışma olanağı veriyor mu? En iyi fırsatları bulabileceğiniz yerler buralarıdır.


OPERASYONLARIN DİJİTALLEŞMESİ KONTROL LİSTESİ 

 • Kendinizi, dijital öncesi çağın eskimiş varsayımlarından kurtarın.

 • Süreçlerinizdeki darboğazlara ve zaaflara dikkat edin ve yeni dijital teknolojileri, operasyonlarınızı yeni baştan düzenlemenize yardımcı olup olamayacağı açısından değerlendirin.

 • Altı kaldıracın operasyonlarınızı iyileştirmenize nasıl katkıda bulunabileceğine kafa yorun.

 • Bir paradoksun iki yanına da el atmaya aynı anda gücünüz yetmiyorsa, o zaman önce standartlaştırma veya kontrolle başlayın. Bunlar diğerlerine yönelmeniz için önünüze olanaklar açabilir.

 • Sektörünüzün içinden ve dışından örnekler üzerinde düşünün.

 • Müşteri deneyimindeki gibi, operasyon dönüşümü için de güçlü bir dijital platformun şart olduğunu unutmayın.