• ḊḌ

Yapay Zeka Gerçekte Ne ve Nereye Gidiyor?

Pew Research Center listesine göre 2025 yılında yapay zeka ve robotics sayesinde şunlar mümkün olabilir:

  • Ev Kullanımı: emizlik, ev bakımı, bakıcılık, arkadaşlık yapan robotlar

  • Ticari: paketleme, çizim, baskı, medya yazarlığı, eczane, perakende, hastane, otel, havaalanı gibi alanlarda çalışan robotlar

  • Taşıma: kamyon ve taksi şöförlüğü yapan, özellikle zararlı atık bertaraf eden araçları kullanan robotlar

  • Medikal: hastanelerde ve ameliyathanelerde muayene yapan ve hastalık ve kanser hücrelerini %100 doğrulukla teşhis eden robotlar

  • Endüstriyel: fabrikalarda, çiftliklerde tekrarlı işleri, tehlikeli iş ortamlarında ve afet kurtarma durumlarında riskli işleri yapan robotlar

  • Açık deniz: Deniz kazalarında mal ve can kurtarma operasyonları yürüten robotlar

  • Askeriye: bomba imha, tank şöförlüğü, drone ve asker olarak görev yapan robotlar

  • Uzay: Mars’ta kazı, bina inşaatı ve bakımı yapan, uzay istasyonunda çalışan robotlar


Yapay zeka temel olarak iki kategoride incelenebilir.

İlk kategori dar kapsamlı yapay zeka çalışmalarıdır. Sanal kişisel asistanlar, örneğin Apple’ın Siri’si buna bir örnektir. Tamamen dar bir alanda görev üstlenir ve çoğu zaman bunu insandan daha iyi yaparlar. Öte taraftan bu seviyeye gelebilmeleri için çok büyük miktarlarda geçmiş veriye ve haftalar, aylar, hatta yıllar mertebesinde insanlar tarafından eğitime ihtiyaç duyarlar. Dar kapsamlı yapay zekanın en büyük dezavantajı bilginin ve öğrenmenin transfer edilememesidir.

İkinci kategori genel yapay zeka çalışmalarıdır. Alan Turing tarafından ortaya atılan, bir insanın karşısındakinin gerçek bir insan mı yoksa yapay zeka mı olduğunu fark edememes testi bu alandaki çalışmaların hedefidir.

Yapay zeka alanına çok büyük yatırımlar yapılmakta, Apple, Amazon, Facebook, Microsoft, Google gibi dev şirketler bu alanda Liderlik için yarışmaktadır.

Bunun yanında ülkelerde kendi yapay zeka stratejilerini geliştirmektedir ve konuyu ulusal bir konu olarak değerlendirmektir.

Çin 2030 yılı itibari ile bu konuda dünya lideri olmayı hedeflemektedir ve ülke çapındaki 19 ulusal mühendislik laboratuvarına yapay zeka ve uygulamaları, insan beyni benzeri zeka, sanal gerçeklik ve arttırılmış gerçeklik hedefleri koymuştur.

Avrupa birliği kapsamında da yapay zeka çalışmaları önemli bir yer edilmiştir. İngiltere yapay zeka ekosisteminin en güçlü olduğu ülkedir.


Yapay zeka çalışmalarına başlamak için, taşıdığı riskler ve fırsatlar bakarak "bekle ve gör" politikası uygulamak büyük kayıplara neden olabilir. Bu nedenle gerek iş dünyası, gerek devletler, gerek sosyal topluluklar yapay zekanın getireceği yeniliklere hazır olmalıdır.


Yapay zeka çalışmaları halen büyük oranda insan zekası ile yürütülen ve büyük miktarda veriye ihtiyaç duyan çalışmalar olup gerçekte insanı taklit edebilme yeteneği kazanmış sistemler olarak değerlendirilebilir.


Yapay zeka insanın yerini alamayacaktır çünkü insana özgü planlama yapma, çok katmanlı ve boyutlu karar alma, empati kurma ve anlam üretme, hisleri fark etme becerilerine sahip olamayacaktır. Bu becerileri gerektiren insanlar arası ilişkilerle yürüyen ve şehirleşme ve küreselleşme ile artan durumlar ağırlığını korumaya devam edecektir.Son söz, yapay zekanın kendisinden ziyade onu kimin hangi amaçla kullanacağı önemlidir.